Tartalomjegyzék

 

Itt találhatod az alapvető információkat, amik az Agora szerverünk TownyWorld világában érvényesek, a farmolható világokban nem!

Használd a "Tartalomjegyzék" menüpontjait a további tartalom eléréséhez! --->


Területfoglalás, levédés:

A TownyWorld világban a Towny plugin biztosítja Játékosok - Városok - Szövetségek  rangrendszerét valamint a területvédési rendszert, ami a 16x16x256 telkeken (chunk-ok) alapul.

Javaslat: használd a /towny map funkciót információkért, vagy az F3+G billentyűkombinációt a telekhatárok megjelenítéséhez,

valamint a DynMap-on is követheted a városok bővülését, fejlődését

( felülnézetben pontosan jelennek meg a levédett telkek, de a 3D-s nézetben ezt érdemes kikapcsolni, mert zavaróan torz ).

 

Háromféle védelem létezik a TownyWorld világban:

 

Vadon telkek: a még le nem foglalt telkek sokasága, alapértelmezett telekbeállítás: nem tudsz sem építeni sem bontani ( build:off - destroy:off - switch:off - itemuse:off )

 

Városok telkei: ezek a város vezetője által a városhoz csatolt telkek. A VárosVezető:

- az egész városra vonatkozó beállításokat is megadhat (/town toggle és a /town set parancsokkal)

- egyenként beállíthatja a telkek típusát és különféle engedélyeket adhat hozzá

(/plot toggle és a /plot set parancsokkal)

- a lakosok sem tudják használni a város telkeit, mindaddig, amíg meg nem vásárolnak közülük párat

 

Lakosok telkei: a várostól megvásárolt telkek a lakó saját tulajdonaivá válnak, a lehetséges jogbeállításokhoz saját parancskészlettel rendelkeznek ( /resident kezdetű parancskészlet ).

A lakók telkén még a város Builder (építész) rangú tagja sem módosíthat.

A lakosok barátlistájukra vehetnek fel játékosokat ezzel hozzáférhetővé teszik számukra a telkeiket, így ugyanazon telkeken együtt élhetnek, építkezhetnek.

 

Nincs levédési lehetőség a Farmvilágban, a Netherben és az Endben sem.

 


Rangrendszerek:

Játékosok rangjai --- Város szintek --- Szövetség szintek

 

Játékosok:

 

Nomádok: Földnélküli vándorok, nem tartoznak egyik városhoz sem, saját várost sem alapítottak még. Megvásárolhatják a városokban kijelölt, “eladó (forsale)”-ként megjelölt Embassy plotokat, anélkül, hogy a város lakói lennének.

 

Lakosok: Egy városhoz csatlakozott játékos, megvásárolhatja a városvezető által “eladó”-ként megjelölt telkeket. A saját, megvásárolt telkei kezeléséhez saját  parancskészlettel rendelkezik: “/resident ?”

A városvezető által beállított napi adót kell fizetniük, ha ezt a vezető elvárja a városában. Ennek átutalása automatikusan történik a játékos egyenlegéről a VárosBank egyenlegére.

Városon kívüli barátait is beengedheti a saját földterületére, ha azokat felveszi a barátlistájához és megfelelő jogokat rendel a területéhez.

 

Városalapító vezetők: Ők a városok alapítói és tulajdonosai, ők kezelik a legtöbb dolgot, például kivetik az adókat és rendelkeznek a város teljes földterülete felett. Lakosainak tisztségeket adhat és vehet vissza tőlük, pl.: Assistant, Helper, Builder stb.

 

Szövetségalapító vezetők: A VárosVezető létrehozhat szövetséget, ezzel ő válik a szövetség vezetőjévé és a városa lesz a szövetség fővárosa, de továbbra is ő marad a saját városa vezetője is. Más városoknak meghívót küldhetnek, hogy csatlakozzanak.

 

Egyéb lehetséges rangok:

Városi rangok

 

Szövetség rangok

Town ranks / városi rangok

 

Nation ranks / szövetség rangok

Mayor

(VárosVezető)

 

King

(SzövetségVezető)

Assistant

(helyettes)

 

Chancellor

(helyettes)

Helper

(segéd)

 

Minister

(segéd)

V.I.P.

(díszpolgár)

 

Accountant

(könyvelő)

Sheriff

(seriff)

     

Builder

(építész)

     

Accountant

(könyvelő)

     

 

 

Törvényenkivüliek: A VárosVezetők és a HelyettesVezetők  bármely játékost törvényen kívülivé tehetnek, ezzel felteszik a városi nemkívánatos személyek listájára.

Amennyiben a listára helyezett, a város lakosa, akkor azonnal ki lesz rúgva a lakosok közül és nem vehető vissza mindaddig, amíg a listán szerepel. Ezzel óvatosan bánjatok, mert a lakos elveszíti a telkei feletti tulajdonjogát!

Saját városod tiltólistája: /town outlawlist

Bárki megnézheti egy adott város tiltólistáját a  /town outlawlist (városneve) paranccsal.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Település szintek:

Szint Megnevezés Vezetője Összes
lakosszám
Helyőrségek
(outposts)
1. RemeteLak Remete 1 0
2. Falu Falugazda 3 1
3. Község KözségVezető 6 1
4. Kisváros Polgármester 9 2
5. Város Polgármester 14 3
6. Nagyváros Polgármester 21 3
7. Világváros Polgármester 28 4
8. Megapolis Polgármester 35 5

 

Egy város napi fenntartási költsége: 50$ / telkenként

amit 24 óránként a SzerverBank levon a VárosBanktól

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szövetség (Nation) szintek:

Szint Összes lakosszám Bónusz telkek Bónusz Helyőrség Napi fenntartási költsége
0. 10 alatti 0 0 500$
1. 10 10 1 1000$
2. 20 20 2 1500$
3. 30 30 3 2000$
4. 40 40 4 2500$
5. 50 50 5 3000$

 
 

Megjegyzés:
Szint - a szövetség szintje

Napi fenntartási költsége: - 24 óránként a SzerverBank levonja ezt az összeget a SzövetségBankjától

Összes lakosok száma: - a szövetséghez csatlakozott városok összes lakosának száma

Bónusz telkek:- minden csatlakozott város ennyi plusz telekcsatolási lehetőséget kap

Bónusz Helyőrség: - minden csatlakozott város ennyi plusz helyőrséget (outpost) alapíthat

 

 


 


Első lépések:

Az itt olvasható infók főbb címszavakban:

- Területkeresés

- Építőanyagok szerzése

- Csatlakozás városhoz

- Pénzszerzés

- Bankrendszer

- KöltségekTerületkeresés a városalapításhoz:

A TownyWorld világban megtalálható egy központi építmény, a SpawnVáros és több, egymástól távol elhelyezett, eltérő méretű Pihenőállomás, amelyekből kiépített utak vezetnek a vadonba.

 

A szerveren nincs véletlenszerű (random) teleport lehetőség! A Pihenőállomásokra közvetlenül eljuthatsz /warp (varos_neve), vagy a  /town spawn (varos_neve) paranccsal, ahol megpihenhetsz éjszakára, vagy gyalogolva haladhatsz tovább.

Jelenleg aktív Pihenőállomások: 

KatyvaszLabor, GUALA_Preshaz, QuestLand, WoodVill, NovaSophianae, Tenyama, Plaethoria, Windbreak, Imanity, LittleBay, SzirtLak

 

Javaslat:  

A DynMap-on könnyen megtalálod a Pihenőállomások és más városok neveit és további infókat is róluk.

Amelyik város “public”-ra van állítva oda tudsz menni a /town spawn (varos_neve) paranccsal.

Figyelem! Ezt a VárosVezető letilthatja, vagy költséget állíthat be a használatáért.

 

Az Pihenőállomások védelmet nyújtanak a mobok, a PvP és éjszaka a Fantomok ellen, valamint az ott található, “inn” tipusú telkeken lévő ágyakra, ágyspawnt tudsz beállítani. Ez hasznos lehet, ha még nem tartozol még egy városhoz sem. 

Tipp: Ha már lakosként van saját telked egy városban, az azon lévő megjelölt ágyadhoz el tudsz jutni a /resident spawn paranccsal.

 

Másik város határától legalább 500-600 blokknyi távolságra helyezd el a saját városodat, hogy a későbbiekben ők is és te is tudj terjeszkedni! Alapbeállításként egy már meglévő város központi telkétől (homeblock) számított 25 teleknyi (25x16 blokk) közelségben nem is tudsz új várost létrehozni.

Építőanyagok és egyéb nyersanyagok szerzése:

A nyersanyagbeszerzés a további három világban lehetséges. FarmVilág - Nether - End

Eleinte érdemes több időt eltölteni a nyersanyagszerzéssel, pénzgyűjtéssel a farmolható világokban és ha már eleget gyűjtögettél ,akkor akár egyedül, vagy a barátaiddal összefogva lehet keresni a TownyWorld-ben megfelelő terepet a városalapításhoz.

Csatlakozás városhoz:

Kétféle módon csatlakozhat a városhoz:

- ha a városvezető meghívást küld, akkor az /accept paranccsal elfogadod azt

- csatlakozol egy nyitott városhoz: ha a városvezető “nyitott”-ra állította városát, akkor a /town join (városneve) paranccsal csatlakozhatsz.

 

Ezt követően vásárolhatsz telket a városban, azok közül, amelyeket a VárosVezető “eladó/forsale” telkekként állított be, a telekre kiszabott eladási áron:  /plot claim 

Infó lekérése: /town plots és /town plots (varos_neve)

 

Lehetőséged van telket vásárolni egy városban, akkor is, ha nem vagy a lakosa, de csak a városvezető által “Embassy/Nagykövetség” típusúra beállított, “eladó/forsale”-ként megjelölt telkeket tudod megvásárolni, a telekre kiszabott eladási áron.

Ezzel megoldható az is, hogy baráti városok képviseletet építsenek ki egymás városaiban.

Pénzszerzés:

Élhetsz remeteként is a saját alapítású kis faludban, vagy csatlakozhatsz lakosként egy már meglévő településhez, de ehhez előbb pénzt kell szerezned.

Pl.: mert a városoknak napi fenntartási költséget kell fizetniük a SzerverBank-ba,

illetve ha lakos vagy, a településed vezetője beállíthatja a napi adó behajtását (ami vonatkozhat a lakosokra, vagy a lakosok tulajdonában lévő telkekre), és ez az összeg a te személyes egyenlegedről automatikusan kerül be a VárosBankba.

 

/sell hand - az /árak paranccsal lekérhető listán szereplő blokkok eladása kézből

/jobs join (munka) - munka vállalása

/auction - árverésre bocsátás

/trade (játékosnév) - kereskedés indítása másik játékossal, vagy pénz átutalása ezen keresztül is lehetséges, vagy a /pay (név) (összeg) paranccsal

/warp Market - Itt találhatóak a városok közös és a játékosok egyéni ládaboltjai.

Bővebb info: http://bit.ly/AgoraMarket

 

 

Bankrendszer:

SzerverBank - ide folyik be a településektől és a szövetségektől a napi fenntartási költség, automatikusan, valós 24 óránként
/towny time - megmutatja, hogy legközelebb mikor lesz beszedve a fenntartási költség

SzövetségBank - ide folyik be a szövetséghez csatlakozott városoktól a napi fenntartási költség, innen pénzt kivenni csak a SzövetségVezető tud, betenni bármelyik tag.

VárosBank - ide folynak be az összegek (adók), amelyeket a VárosVezető meghatároz, innen pénzt kivenni csak a VárosVezető tud, betenni bármelyik lakos.

Személyes egyenleged - lekérdezése: /bal

Költségek:

 

Új város alapítása: 12 000$
Új outpost/helyőrség alapítása: 10 000$
Telek csatolása a városhoz, vagy helyőrséghez: 500$ / telek
Város napi fenntartási költsége: 50$ / telek
   
Város/Szövetség átnevezése: 2 500$
   
Új szövetség (Nation) alapítása: 15 000$
Szövetség (Nation) napi fenntartási költsége: szinttől függ
   
Belépés a Nether-be: 5 000$ / alkalom
Belépés az End-be: 5 000$ / alkalom

 

 


Város alapítása:

Csak a TownyWorld világban lehetséges!

Jól gondold át, hogy mikor alapítasz várost, mert szinte mindennek költsége van!

Előbb gyűjts elegendő pénzt és a későbbiekben is folyamatosan ügyelj rá, hogy mindig legyen megfelelő összeg a városod kasszájában, mert a SzerverBank automatikusan levonja 24 óránként, a fenntartási költséget (dailyupkeep), ha nincs a megfelelő összeg a VárosBank-ban, akkor az azonnal, automatikusan  megszüntetésre kerül (feloszlik a város, lakosai szétszélednek).

Ekkor a közös chatben megjelenő szöveg: XY, Z nevű városa megszűnt.

/towny time - megmutatja, hogy legközelebb mikor lesz beszedve a fenntartási költség.

Város létrehozása:

A város létrehozása előtt ellenőrizd, hogy van legalább 16 000$ az egyenlegeden! (/bal). Így pár telket is tudsz majd csatolni és legalább egy ideig meglesz a későbbiekben szükséges fenntartási költség.

 

Menj a kiszemelt területre, majd:

Első lépés, hogy meg kell adnod a városod nevét, ebben a formában:

/town new (ide_az_uj_varosod_neve) 

A városalapítás költsége: 12 000$, ami az egyenlegedből lesz levonva.

 

Fontos! A szóközökkel rendelkező városnevekben szóköz helyett “ _ “ , azaz alsóvonást kell használni, különben hibaüzenetet kapsz, hogy nincs engedélyed a parancs használatához.

Fontos! Ékezetes betűt NE használj a városnévben.

 

Javaslat: szóköz és ékezetes betű nélküli városnevet találj ki! :)

 

Városalapításkor megjelenő szöveg a közös chatben: 

“XY megalapította Z nevű városát!”

 

A város létrehozásakor lefoglalt telek lesz a városod központi telke, “homeblock”-ja és a blokk amelyen állsz lesz a városod “spawn pont”-ja.  .

A későbbiekben ez áthelyezhető: egy, a tulajdonodban lévő telket be kell állítani ezzel: /town set homeblock, majd ezen a telken, egy kiválasztott blokkra állva: /town set spawn.

 

Most már van városod, de a városodnak még nincs földje és üres a kasszája!

Telkeket kell lefoglalnod a vadonból, ehhez előbb pénzt kell utalnod az egyenlegedről a VárosBank-ba:

/town deposit (összeg) - (a későbbiekben bármely lakosod is ezzel tud utalni)

Mindig ügyelj rá, hogy az új telkek csatolása után is elég összeg maradjon a VárosBankban!

 

További telkeket foglalhatsz a /town claim paranccsal.

Fontos! Csak azok a telkek foglalhatók le, azaz csatolhatóak a városodhoz, amelyeknek legalább egyik oldala közvetlenül érintkezik a városoddal.

Egy telek foglalási költsége: 500$, ami a VárosBank-ból lesz levonva.

Alapításkor egy lakosa van a városodnak: te, így összesen 12 db telket tudsz foglalni.

Minden további csatlakozó lakossal újabb 12 db telekfoglalási lehetőséget kap a városod.

 

Megnézheted a városod:

- adatait: /town

- telekinfóját: /town plots

- területét, a Towny map segítségével: /towny map , vagy a /towny map big 

- a DynMap-on is követheted a városod fejlődését, link: DynMap

  Az új telkek foglalása 1-2 percen belül megjelenik, légy türelmes.

 

Bővítheted a városodat helyőrség/outpost alapításával, ennek költsége: 10 000$

Ezt bárhol a mapon megteheted, távol a városodtól, DE egy már meglévő város központi telkétől (homeblock) számított 25 teleknyi (25x16 blokk) közelségben nem tudsz új helyőrséget létrehozni ( /town claim outpost )

További telkeket csatolhatsz a helyőrségedhez a /town claim paranccsal.

 

Alapbeállítások szerint, a lefoglalt városi, ill. helyőrségeid telkein belül minden védve van az idegenekkel szemben mindaddig, amíg továbbra is be tudod fizetni a napi 100$/lakos fenntartási költséget.

 

További lehetőségek telekszerzéshez:
  •  A későbbiek során meghirdetünk majd Város Szépségversenyeket, a nyeremények között főleg plusz telekfoglalási lehetőségek lesznek majd.

 

  • Szövetség alapítás, vagy csatlakozás szövetséghez.
    Szövetséghez csatlakozás esetén, a szövetség szintjétől függően bónusz telkeket, illetve bónusz helyőrség (outpost) alapítási lehetőséget kapnak a tagvárosok. Amit mindaddig lehet használni, amíg a szövetség tagja a város.
    Figyelem! A szövetség tagjaként tagdíjjat (adót) kell fizetnie a városodnak, ha ezt a SzövetségVezető elrendeli.

 

  • Vásárolható plusz bónusz telkek a /town buy bonus (darabszám) paranccsal.
    Minden városnak lehetősége van vásárolni plusz telkeket, összesen 24 db-ot.

Az első költsége: 1000 dollár

A további bónusztelkek ára növekszik, folyamatosan emelkedik!

Az előző telek vétalára +20% Pl.: 1. bónusztelek ára: 1000$

2. bónusztelek ára: 1200$

3. bónusztelek ára: 1440$

stb.:

1. 1 000 9. 4 300 17. 18 488
2. 1 200 10. 5 160 18. 22 186
3. 1 440 11. 6 192 19. 26 623
4. 1 728 12. 7 430 20. 31 948
5. 2 074 13. 8 916 21. 38 338
6. 2 488 14. 10 699 22. 46 005
7. 2 986 15. 12 839 23. 55 206
8. 3 583 16. 15 407 24. 66 247

 

Egyszerre több telket is meg tudsz vásárolni a /town buy bonus (darabszám) paranccsal

DE figyelj oda, mert a vételárak összeadódnak!

Pl.: ha már vettél 3 telket, és akarsz még venni 3-at, ezt írd be: /town buy bonus 3

ebben az esetben te a 4. - 5. - 6. telket veszed meg,

így a fizetendő összeg: 6290$ (1728 + 2074 + 2488)

 


 AgoraMarket

 

Az Agora szerveren, egy központi helyen, az AgoraMarket területén lehetőséget biztosítunk a városoknak és a támogatói Gold és Diamond csomaggal rendelkező játékosaink számára, hogy ládaboltot létesítsenek. Így a vásárlók könnyen, áttekinthetően megtalálhatják a boltokat, kínálatokat.

 

Mindegyik, a városok által kibérelhető üzlethelyiség a -1 -es szinten található, egyforma méretű és kialakítású: barna dekor! A támogatói Gold és Diamond csomaggal rendelkező játékosaink által igénybe vehető üzlethelyiségek a -1 -es, illetve a -2 -es szinten találhatóak, háromféle kialakítással.

 

A központi warp a -1 -es szinten található: /warp Market

A felszíni terület építése folyamatban van változtatások, bővítések várhatóak.

Következő fejlesztés: bevezetésre kerül a "MarketRide" Közcsacsi Megosztó Rendszer! :D

Részletek hamarosan!

 

 

 

 


 

 

 

1. Üzlethelyiség vásárlás feltételei a városoknak

 

Az a település, amely elérte a "Község" rangot (min.: 6 lakos) vásárolhat az AgoraMarket területén kialakított üzlethelyiséget.

Ez a városszint korlátozás biztosítja, hogy az üzlethelyiség üzemeltetése hosszú távon is megoldott legyen, hiszen egy ekkora város már elég gyakorlatot, pénzalapot szerzett a fennmaradáshoz. Míg egy kevesebb lakosszámú városnál esélyesebb, hogy feloszlik, átalakul, tagjai kilépnek, vagy akár fizetésképtelenné válik.

A VárosVezetőnek kell intézni az igénylést és vásárlást, majd minimum 4 héten át az üzlethelyiség fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.

A hátralévő idő ellenőrizhető a /service times paranccsal.

A 4 hét letelte után átadhatja ezt a feladatkört egy lakosának, ha úgy kívánja.

 Üzlethelyiség vásárlása:

Költsége: 25 000$

Egyszer fizetendő összeg, ekkor kapod meg a két telket, amelyen az üzlethelyiséged van.

A város megszűnése esetén a bolt is megszűnik, a vételárat NEM téríti vissza a SzerverBank!

 

További költségek:

A létesítéssel, fenntartással felmerülő kiadások:

 

Saját warp vásárlása: 15 000$

A warp pontot bárhová kérheted az üzleteden belül.

Ebben az egységes formában lesz elérhető: /warp Market[VárosNeve]

Így a /warp beírása után csak az "M" kezdőbetűt kell beírni és a TAB-al könnyen megtalálhatóak lesznek az üzlethelyiségek.

 

Shopládák létesítése:

amikor egy ládán aktiválsz egy táblát annak költsége: 300$

ár módosítása a táblán: 50$

Készítésükhöz részletes leírást itt találsz: Ládabolt létesítése

 

Adó:

Minden eladott tétel után fizetned kell 10% adót.

Amikor neked adnak el valamit, akkor az eladó fizet utána 10%-ot.Az üzlethelyiség használatának felmondása:

A város által megvásárolt üzlethelyiség megszüntethető:

 

a Vevő részéről:

A VárosVezető jelezheti a megszüntetési szándékot az üzemeltető felé, keresd Luala-t

Az egy összegben kifizetett vételárat NEM térítjük vissza!

A shopládákat ürítsd ki, majd szüntesd meg.

 

az AgoraMarket részéről:

Az üzemeltetés során felfedezett visszaélések, esetleges csalások, nem megfelelő üzemeltetés (pl.: inaktivitás, a lentebb felsorolt szabályok többszöri megsértése), vagy a város feloszlása esetén az AgoraMarket üzemeltetője megszüntetheti a város tulajdonjogát!

Az egy összegben kifizetett vételárat NEM térítjük vissza!

Indokolt esetben az ott lévő shopládák tartalma lefoglalásra kerülhet.

Az üzlethelyiségben történt minden átalakítás vissza lesz állítva az eredeti állapotba.

 Mit kapsz az üzlethelyiség megvásárlásával?

 

Az AgoraMarket területén lévő városi üzlethelység létesítésének előnyei:

 - központi, a vásárlók által könnyen megközelíthető helyen árusíthatod a portékáidat!

- igényelhetsz saját warp pontot a boltodhoz!

- az üzlettér belső terét teljes mértékben átalakíthatod!

 

- üzlethelyiséget

 

mérete: két teleknyi területen, a felszín alatt helyezkedik el

hasznos alapterülete: 266 + 5x420 blokk (portál + a 5 szint padlója összesen)

részei:

- portál, azaz a bejárati rész, az üzleted kirakata: falai barnák, fenyőoszlopokkal, lámpásokkal

A falak, a mennyezet, a világítás, az oszlopok és gerendák NEM, vagy csak kis mértékben módosíthatóak, igazodva az eredeti kialakítás stílusához.

alapterülete: egy teleknyi (hasznos tér: 266 blokk), belmagassága: 8 blokk (+1 mennyezet, + 2 padló)

Itt elhelyezheted a fontos információkat amit az üzletedről közölni akarsz (feliratozott táblákon), itt lehet kialakítanod az üzlettérbe vezető lejárót, vagy lépcsősort, ami teljesen rád van bízva, hogy hová teszed, vagy hogy milyen lesz, dekorálhatod a városod zászlóival, vagy egyéb a városodra jellemző elemekkel.

A birtokbavételkor, az előterében lesz elhelyezve:

- a városod neve

- a VárosVezető neve

- a shopládákat elhelyezők nevei (ha több ilyen is van)

- egy marker tábla, amelynek felirata látható a DynMap-on!

- az üzleted warpja, az általad megjelölt helyre (ha vásárolsz ilyet)

 

- üzlettér, vagy eladótér: falai, padlója kőtégla, + fáklyák

bruttó összterülete: alap: 32 X 16 blokk, magasság: 32 blokk

kialakítása: 5 szintes (egy szint belmagassága 5 blokk)

A teljes terület átépíthető! A falak, a padló, a szintek száma átalakítható.

Igény esetén támogatás kérhető akár ötletelés, akár kivitelezés terén - keresd Luala-t! :)

Az elképzeléseiden alapuló üzlettér kivitelezésében segítséget kaphatsz mind az építés, mind nyersanyag tekintetében (ez benne van a vételárban).
Teljes mértékben tőled függ, hogy meghagyod az eredeti, 5 szintes kialakítást, vagy teljesen átépíted az igényeid szerint! Amennyiben teljesen új kialakítást akarsz, érdemes azt kivitelezni még a shopládák létesítése előtt. A ládákat már elhelyezheted, de még ne aktiváld a táblákat rajta, amíg a végleges helyükre nem teszed a ládákat. Egy shopláda létesítése 300$, amit a láda aktiválásakor fizetsz. 

 

Eleinte lehet, hogy csak egy szintre elegendő kínálatod lesz, az alsóbb szinteket addig akár le is zárhatod, majd ha lesz több terméked nyitsz egy következő szintet. Vagy akár szintenként helyezheted el a termékcsoportokat, hogy a vevőid könnyebben eligazodjanak a boltodban.

A VárosVezető a telkek tulajdonosa, ha azt szeretné, hogy más is tudjon itt építeni, akkor csak hozzá kell adni azt a lakost a barátlistájához: /resident friend add [lakos neve]


- piaci sátor

A portál feletti, felszínen lévő területen elhelyezett piaci sátorban is lehet elhelyezni pár shopládát, ha erre igény van, de ez nem kötelező, nem jár automatikusan sátor minden egyes üzlethelyiséghez!

Dekorálni lehet a város zászlajával, vagy egyéb a városra jellemző díszítőelemmel.
DE! Nem megengedett a sátor módosítása, vagy a környezetébe nem illeszkedő átalakítása!

 

- shopládák létesítésének joga

 

A vásárláskor a VárosVezető megkapja a jogait, hogy shopládákat készíthessen. Prefixe: Trader

Ez fixen 4 hét időtartamra szól, ami itt az AgoraMarket területén lévő üzlethelyiségben használható shopládák készítésére!

Lejáratakor jelezni kell, hogy kéri-e a meghosszabbítást saját részére, vagy kijelölhet egy megbízható embert a lakosai közül, aki átveszi ezt a szerepet (a shopládák kezelését, feltöltögetését, a bejövő összegek a VárosBankba beutalását stb.) Ekkor a megbízott kapja meg a shopládák készítésének jogait további 4 hétre. Egy városnak, egyidejűleg egy ilyen lakosa lehet, aki jogokat kap és kezeli a shopládák ügyeit, de a tulajdonos továbbra is a VárosVezető marad.

Kicsit könnyebb a helyzet, ha van a városodnak olyan lakosa, akinek támogatói Gold, vagy Diamond státusza van, hiszen őket a VárosVezető megbízhatja a város shopládáinak kezelésével, illetve ez nekik is könnyebbség, hiszen ők is fognak tudni saját shopládákat létrehozni itt.

De amelyik városban nincs ilyen lakos, az sem kerül semmiféle szempontból hátrányosabb helyzetbe.További Szabályok:

 

öhm...

Lesznek! :D

 


 

Az üzlethelyiség - kirakati, portál része

Az üzlethelyiség - 5 szintes eladótér

 

Az üzlethelyiség - felszíni piaci sátor mintadarab

 


 


 

 

2. Üzlethelyiség létesítés feltételei

támogatói Gold és Diamond játékosaink részére

 

Az AgoraMarket területén lehetőséget biztosítunk az itt kialakított üzlethelyiségekben shopládák létesítéséhez. Így egy központi helyen a vevők könnyen megtalálhatják kínálataitokat. Elsősorban azoknak ajánljuk, akik városának még nincs itt üzlethelyisége, hiszen akkor a VárosVezetővel egyeztetve ott is tudnak saját shopládákat letenni. De ez nem kizáró tényező! Támogatóink ettől függetlenül létrehozhatnak saját üzlethelyiséget.

 

Az üzlethelyiségek könnyen megközelíthetőek a vizi liftek használatával!

Ezekben az üzlethelyiségekben csak a tulajdonos létesíthet shopládákat.

A portál terület kialakítása: a falak, a mennyezet, a világítás, az oszlopok és gerendák NEM, vagy csak kis mértékben módosíthatóak, igazodva az eredeti kialakítás stílusához.

Itt elhelyezheted a fontos információkat, amit az üzletedről közölni akarsz (feliratozott táblákon), itt lehet kialakítanod az üzlettérbe vezető lejárót, vagy lépcsősort, ami teljesen rád van bízva, hogy hová teszed.

Az eladótérben emeletek vannak kialakítva, a falai, padlója kőtégla, + fáklyák.

A teljes terület átépíthető! A falak, a padló, a szintek száma átalakítható.

Igény esetén támogatás kérhető akár ötletelés, akár kivitelezés terén - keresd Luala-t! :)

Teljes mértékben tőled függ, hogy meghagyod az eredeti kialakítást, vagy teljesen átépíted az igényeid szerint! Amennyiben teljesen új kialakítást akarsz, érdemes azt kivitelezni még a shopládák létesítése előtt. A ládákat már elhelyezheted, de még ne aktiváld a táblákat rajta, amíg a végleges helyükre nem teszed a ládákat. Egy shopláda létesítése 300$, amit a láda aktiválásakor fizetsz. 

 

A birtokbavételkor, az előterében lesz elhelyezve:

- a tulajdonos neve

- egy marker tábla, amelynek felirata látható a DynMap-on! A szöveg választható.

- az üzleted warpja, az általad megjelölt helyre (ha vásárolsz ilyet)

 

 

 

Jelenleg háromféle méretű és stílusú üzlethelyiség közül lehet választani:

 

- “zöld

Az AgoraMarket -1-es szintjének sarkaiban elhelyezett üzlethelyiségek portáljainak falai zöldes kivitelűek, fenyő oszlopokkal, lámpásokkal, alapterülete: 210 blokk, belmagassága: 8 blokk.

Az eladótér falai, padlója kőtégla, + fáklyák

alapterülete: 512 blokk (falakkal együtt)

kialakítása: 5 szintes (egy szint belmagassága 5 blokk)

 

- “narancs

Az AgoraMarket -2-es szintjén elhelyezett üzlethelyiségek portáljainak falai narancs/citrom kivitelűek, fenyő oszlopokkal, lámpásokkal, alapterülete: 196 blokk, belmagassága: 8 blokk.

Az eladótér falai, padlója kőtégla, + fáklyák

alapterülete: 420 blokk (falakkal együtt)

kialakítása: 3 szintes (egy szint belmagassága 5 blokk)

 

- magenta

Az AgoraMarket -2-es szintjén elhelyezett (“lépcső alatti gardrób”) üzlethelyiségek portáljainak falai magenta/lila kivitelűek, fenyő oszlopokkal, lámpásokkal, alapterülete: 196 blokk, belmagassága: 8 blokk.

Az eladótér falai, padlója kőtégla, + fáklyák

alapterülete: 480 blokk (falakkal együtt)

kialakítása: 3 szintes (egy szint belmagassága 5 blokk)Felmerülő költségek:

 

Saját warp vásárlása: 10 000$

A warp pontot bárhová kérheted az üzleteden belül.

Ebben az egységes formában lesz elérhető: /warp Market[TulajdonosNeve]

Így a /warp beírása után csak az "M" kezdőbetűt kell beírni és a TAB-al könnyen megtalálhatóak lesznek az üzlethelyiségek.

 

Shopládák létesítése:

amikor egy ládán aktiválsz egy táblát annak költsége: 300$

ár módosítása a táblán: 50$

Készítésükhöz részletes leírást itt találsz: Ládabolt létesítése

 

Adó:

Minden eladott tétel után fizetned kell 10% adót.

Amikor neked adnak el valamit, akkor az eladó fizet utána 10%-ot.

 

 

Az üzlethelyiség használatának felmondása:

Az használatba adott üzlethelyiség megszüntethető az azt üzemeltető játékos kérésére, vagy annak inaktivitása miatt, illetve a használatba vétel szabályainak többszörös megszegését követően.

 

 


 

Üzlethelyiség “zöldÜzlethelyiség “magentaÜzlethelyiség “narancs